ALLMÄNNA VILLKOR

BETALNINGSVILLKOR

Anmälningsavgiften betalas samtidigt med anmälan. Resterande belopp betalas 45 dagar före avresan. Vid anmälan senare än 45 dagar före avresan är hela kostnaden för resan (anmälningsavgiften och resterande belopp) omedelbart förfallen till betalning. Betald anmälningsavgift återbetalas inte.

AVBESTÄLLNINGSVILLKOR

Din anmälan till resan är bindande. Om du av någon anledning skulle vilja avboka och du har betalat för hela resan, så tas en avbokningskostnad ut. Beloppet blir högre ju senare avbeställningen görs eftersom resan i regel inte kan omförsäljas. Sker avbokning i nära anslutning till avresan, kan normalt inga pengar betalas tillbaka.
Avbeställningen skall göras till oss via mejl info@vivalasvezia.se.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Innan du reser är det viktigt att du ser över ditt reseskydd!

Vi rekommenderar att du genom en försäkring skyddar dig mot kostnader ifall du blir tvungen att avboka resan. Se till att avbeställningsskydd ingår i din hem- eller villaförsäkring.

Många har ett reseskydd inkluderat i sin hemförsäkring. Har du inget reseskydd i hemförsäkringen kan en heltäckande reseförsäkring tecknas via andra försäkringsbolag. Kom ihåg att betala reseförsäkringens avgift senast dagen före avresedagen. VivalaSvezia säljer inte reseskydd.

RESERVATION – ÄNDRINGAR I PROGRAMMET

Pris för hotell och aktiviteter är beräknade efter ett visst antal resenärer. Skulle antalet anmälda minska kan priser komma att öka på grund av att rabatter mm försvinner. Vi reserverar oss för ändringar i programmet som är orsakade av faktorer utanför vår kontroll.